THIẾT LẬP, GIÁM SÁT HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI

Thông tin khóa học

Thời gian

- Khai giảng: Đang cập nhật

- Số học viên: 0

- Lịch học: Chi tiết liên hệ: 0901718998

- Thời gian:

- Số buổi học: 4

- Kết thúc:

Địa điểm:

Học phí: 0 VND

Học phí gốc: 0 VND

THIẾT LẬP, GIÁM SÁT HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI

Nhà phân phối, đại lý, trung tâm bán lẻ trực tiếp,…đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đưa sản phẩm của nhà sản xuất đến với khách hàng. Hay nói cách khác, nhà phân phối, hệ thống đại ý chính là “bàn tay nối dài” của nhà sản xuất trong việc đưa sản phẩm vào thị trường và đến với người tiêu thụ. Vậy thì nhân viên kinh doanh của nhà sản xuất cần có các kỹ năng và nghệ thuật gì để phát triển hệ thống nhà phân phối, hệ thống đại lý cả về chất lượng lẫn số lượng? Để từ đó đẩy mạnh doanh thu của công ty cũng như dễ dàng đưa ra giới thiệu với thị trường những sản phẩm mới thông qua hệ thống nhà phân phối, đại lý này.

1. Đối tượng tham dự chương trình

 • Ban Lãnh đạo, cán bộ quản lý cấp Trưởng/Phó phòng kinh doanh, phát triển đại lý tại doanh nghiệp
 • Đội ngũ nhân viên kinh doanh, bán hàng, phát triển đại lý tại doanh nghiệp
 • Các cá nhân có mong muốn trở thành người bán hàng có kỹ năng chuyên nghiệp

2. Mục tiêu chương trình

Sau chương trình Học viên sẽ được nhận ra:

 • Nâng cao năng lực phát triển thị trường cùng hệ thống kênh phân phối, đại lý, mang lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp
 • Nắm rõ được khái niệm, phương pháp hoạch định & thiết lập kế hoạch tiếp cận cụ thể, xây dựng kế hoạch, cách thức triển khai & kỹ thuật kiểm tra & quản lý hệ thống phân phối một cách chuyên nghiệp.
 • Đánh giá, tổ chức & thực hiện các nguyên tắc hoạt động theo quy trình bài bản
 • Áp dụng thành công các phương pháp & công cụ chuyên nghiệp thông qua kỹ. năng bài bản vào thực tế công việc tại thực tế hệ thống phân phối một cách hiệu quả

3. Nội dung chương trình

Thời lượng Nội dung đào tạo
02 ngày

Phần 1: Phân phối và bán lẻ trong doanh nghiệp

 • Phân phối bán lẻ trong doanh nghiệp
 • Hỗ trợ Marketing và phân phối
 • Kênh phân phối và chiến lược Push & Pull

Phần 2: Thiết kế hệ thống phân phối, chiến lược phân phối

 • Vai trò kênh phân phối trong doanh nghiệp
 • Chức năng kênh phân phối và tiêu chí lựa chọn nhà phân phối
 • Thiết kế kênh phân phối hiệu quả
 • Chiến lược phát triển thị trường và kênh phân phối

Bài tập nhóm: Xây dựng chiến lược phân phối mặt hàng tại doanh nghiệp

Phần 3: Tiêu chí, quy trình lựa chọn đối tác phân phối

 • Lựa chọn và ký kết hợp đồng với nhà phân phối
 • Tiêu chí lựa chọn đối tác phân phối và quy trình lựa chọn nhà phân phối
 • Năng lực người đàm phán lựa chọn đối tác phân phối

Bài tập Nhóm: Xác định tiêu chí nhà phân phối qua tình huống thực tế giảng viên đưa ra

 

 

 

Thong ke