TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ĐÃI NGỘ THEO LƯƠNG 3P/4P

Thông tin khóa học

Thời gian

- Khai giảng: Đang cập nhật

- Số học viên: 35

- Lịch học: Chi tiết liên hệ: 0901718998

- Thời gian:

- Số buổi học: 4

- Kết thúc:

Địa điểm:

Học phí: 0 VND

Học phí gốc: 0 VND

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ĐÃI NGỘ THEO LƯƠNG 3P/4P

Xây dựng hệ thống lương theo 3P và 4P có thực sự quyết định tới việc chiêu mộ và giữ chân hiền tài của công ty bạn?

Nhiều yếu tố ảnh hưởng tới điều đó, nhưng hầu hết các chuyên gia và Giám đốc nhân sự đều khẳng định lương thưởng & chính sách đãi ngộ là yếu tố quyết định nhất!

Tuy nhiên, nói thì dễ mà làm mới khó, việc xây dựng được một hệ thống lương và đãi ngộ vừa đảm bảo hiệu quả bài toán tài chính, lại vừa thu hút và giữ chân được nhân tài quả là câu hỏi hóc búa với các Nhà lãnh đạo doanh nghiệp cũng như Giám đốc nhân sự/cán bộ phụ trách công tác tiền lương tại các doanh nghiệp và tổ chức.

1. Đối tượng tham dự chương trình

 • Ban Lãnh đạo, Ban điều hành cán bộ quản lý cấp Trưởng/Phó phòng nhân sự tại doanh nghiệp
 • Cán bộ nhân viên phòng nhân sự/Quản lý nguồn lực.
 • Các cá nhân có mong muốn học hỏi, tìm hiểu chuyên sâu về hệ thống lương và đãi ngộ nhân sự

2. Mục tiêu chương trình

Sau chương trình Học viên sẽ được nhận ra:

 • Hệ thống hóa các kiến thức về lương thưởng và chính sách đãi ngộ trong doanh nghiệp.
 • Chuyển giao các kỹ năng, kinh nghiệm và công nghệ thiết lập hệ thống lương & đãi ngộ hiện đại cho doanh nghiệp.

3. Nội dung chương trình

Thời lượng Nội dung đào tạo
02 ngày

Phần 1: Tổng quan về Hệ thống lương 3P và 4P

 • Lương 3P là gì?
 • Thành phần hệ thống trả lương theo 3P
 • Lợi ích của phương pháp trả lương theo 3P
 • Giới thiệu về hệ thống lương 4P

Phần 2: Hướng dẫn xây dựng trả lương theo chức danh công việc (P1):

 • Xây dựng yếu tố đánh giá vị trí công việc.
 • Xác định tỉ trọng của mỗi yếu tố.
 • Xác định điểm yếu tố.
 • Tính hệ số gốc.
 • Đánh giá vị trí công việc.
 • Tổng hợp điểm giá trị của mỗi vị trí.
 • Bảng lương theo vị trí công việc

Phần 3: Hướng dẫn xây dựng trả lương theo năng lực (P2):

 • Xây dựng câu hỏi điều tra xác định năng lực cần thiết cho từng chức danh
 • Phương pháp tổ chức khảo sát năng lực
 • Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực theo 5 cấp độ

Phần 4: Trình tự xây dựng phương pháp trả lương, trả thưởng theo hiệu quả công việc (P3) &(P4):

 • Tổng quan về phương pháp quản trị mục tiêu.
 • Nguyên tắc và kỹ năng trong việc đánh giá.
 • Thực hành đánh giá thành tích nhân viên.

Bài tập nhóm: Xây dựng phương pháp trả lương theo 3P/4P

Thong ke