TS. Hoàng Trung Dũng

THÀNH VIÊN SÁNG LẬP, CHỦ TỊCH TỔ CHỨC GIÁO DỤC KINGSMAN
20 Năm

Lĩnh vực chuyên môn:

Quản trị chiến lược, Quản trị nguồn nhân lực, Văn hóa doanh nghiệp, Quản lý bán hàng, xây dựng chiến lược kinh doanh, đào tạo và huấn luyện đội ngũ….

Ông Hoàng Trung Dũng đã có kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đầu tư, y tế, dược phẩm. Ông luôn được đánh giá là một trong những chuyên gia tư vấn - giảng viên cao cấp - diễn giả hàng đầu tại Việt Nam. Với kinh nghiệm lãnh đạo tại nhiều tập đoàn lớn có môi trường đa văn hoá cùng với kiến thức chuyên môn sâu rộng, ông Dũng luôn đem đến cho các doanh nghiệp/học viên các chương trình tư vấn hiệu quả và các khoá đào tạo chất lượng.
 

Thong ke