TS. Nguyễn Khắc Hùng

TS. Nguyễn Khắc Hùng

CHUYÊN GIA TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO CẤP CAO KINGSMAN
21 Năm

Lĩnh vực chuyên môn:

Với việc thông thạo 4 ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp và Nhật, chuyên gia Nguyễn Khắc Hùng đã từng tham gia giảng dạy tại một số nước như Singapore, Philippine, Lào về cải cách công vụ và cải cách hành chính.

Ông là Viện trưởng Viện Lãnh đạo và Quản lý, Chủ tịch HĐQT Công ty Tư vấn và Phát triển Quản lý, từng là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam. 

Ông có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước như: Bộ nội vụ, Ngân hàng thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Trung tâm Viện công nghệ Châu Á, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn...

Ông thường xuyên tham gia giảng dạy các khóa tập huấn kỹ năng nhằm xây dựng năng lực cán bộ, ngành, cơ quan trung ương, các địa phương, các tổ chức phát triển và các doanh nghiệp trong nước. Các chuyên đề về giảng dạy tập trung vào kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý chuyên nghiệp, kỹ năng phát triển nguồn nhân lực...

Thong ke