TS. Võ Trí Thành

TS. Võ Trí Thành

CHUYÊN GIA TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO CẤP CAO KINGSMAN
39 Năm

Lĩnh vực chuyên môn:

Xu hướng phát triển kinh tế vĩ mô, Văn hóa doanh nghiệp, Kỹ năng lãnh đạo...

Với bằng thạc sỹ và tiến sĩ Kinh tế ở trường Đại học Quốc gia Úc, tiến sĩ Võ Trí Thành giữ vị trí Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương trong nhiều năm. Ông Võ Trí Thành là chuyên gia phân tích kinh tế và tư vấn về các vấn đề liên quan đến thương mại tự do, hội nhập kinh tế khu vực, phát triển tài chính và chính sách vĩ mô. Ngoài ra ông cũng là chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác như cải cách thể chế và phát triển kinh tế nhà nước, cải cách kinh tế khu vực tư nhân...

Thong ke