CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP DIỄN RA

15
Tháng 07,
2023
05
Tháng 08,
2023

HÌnh thức đào tạo

Là một trong những đơn vị hàng đầu, tiên phong tổ chức các khoá học về quản trị cao cấp, kỹ năng mềm dành cho các doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam, Kingsman tập trung khai thác 3 loại hình đào tạo chính:

Đối tác nói về chúng tôi